Berjaya lulus perakuan standard prestasi inisiatif pengurusan aluminium antarabangsa (ASI) untuk Lembaran aluminium, gegelung aluminium, pengeluaran dan penjualan perkhidmatan aluminium foil

Baru-baru ini, syarikat teknologi aluminium baru Zhejiang, LTD telah berjaya meluluskan pensijilan standard prestasi inisiatif pengurusan aluminium antarabangsa (ASI) untuk aluminium Sheet, aluminium coil, aluminium foil produksi dan penjualan perkhidmatan perniagaan. Kami adalah No.96 di seluruh dunia dan No.10 di China untuk pensijilan ASI, ini menandakan New Aluminium Tech Co ltd sesuai dengan pematuhan yang relevan dari input bahan ASI dan output sains dan teknologi pengurusan keadaan yang berkaitan dan dapat membekalkan Lembaran aluminium, gegelung dan aluminium kerajang disediakan dengan perakuan ASI
yri (1)
ASI (Inisiatif Pengurusan Aluminium) adalah organisasi penetapan standard dan pensijilan global, multi-pihak berkepentingan, bukan keuntungan dengan visi untuk memaksimumkan sumbangan aluminium kepada masyarakat yang lestari. Piawaian prestasi ASI menentukan prinsip dan standard persekitaran, sosial dan tadbir urus untuk menangani masalah kelestarian dalam rantai nilai aluminium. Mereka diiktiraf di peringkat antarabangsa sebagai standard tertinggi amalan tadbir urus alam sekitar, sosial dan korporat yang berkaitan dengan rantai nilai aluminium dan konsisten sepanjang kitaran hidup pengeluaran, penggunaan dan kitar semula aluminium. Melalui promosi pengeluaran yang bertanggungjawab, perolehan yang bertanggungjawab dan tadbir urus korporat aluminium untuk mencapai tujuan pembangunan aluminium yang mampan

Untuk menerapkan konsep pembangunan baru dan mempromosikan pembangunan berkualiti tinggi, New Aluminium Tech Co Ltd telah memasukkan pembangunan hijau dan lestari ke dalam strategi perniagaan utamanya. Pada bulan Mei 2019, menyertai Organisasi ASI dan menjadi ahli Kumpulan Proses Pengeluaran dan penukaran ASI. Kami telah memulakan penubuhan sistem standard Prestasi ASI dan sistem piawaian rantaian penyeliaan ASI. Pada bulan Julai tahun 2020 ini, organisasi Inisiatif Pengurusan Industri Aluminium Antarabangsa melakukan audit di atas piawaian prestasi ASI kepada kami. Selepas audit yang ketat, Syarikat Teknologi Aluminium Baru Zhejiang akhirnya berjaya melepasi audit piawaian prestasi ASI di tempat
yri (2)


Masa pengeposan: 09-Jan-2021